دهگانه کاربردی ترین خودروهای برقی جهان با بیشترین پیمایش الکتریکی – دیجیاتو – فارس فانی

وقتی صحبت از خودروهای برقی می شود، یکی از مسائل مهمی که همیشه فاکتور بوده و می تواند افراد زیادی را متمایل به خرید یا عدم خرید خودروها کند رنج مسافتی است که وسایل نقلیه می تواند در یکبار شارژ بپیماید

Read More »